Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinių darbuotojų pagalbos motinai konstruktai vaikų dienos centre

Review

Tikimasi, kad moteris, svarbiausia vaiko globėja, atpažins ir patenkins visus jo poreikius. Socialinio darbuotojo pagalbos procesas prasideda kylant įtarimų, kad vaikas kenčia nuo nepriežiūros, artimoje aplinkoje patiria bet kokios formos smurtą. Darbuotojas pasiūlo konkrečius veiksmus, kurie padėtų šeimai keisti situaciją. Tyrimai atskleidžia, kad socialiniai darbuotojai, teikdami pagalbą šeimai, prioritetą teikia moterims-motinoms. Šiuo straipsniu siekiama aptarti, kaip tyrime dalyvavę socialiniai darbuotojai konstruoja pagalbą moteriai-motinai, kuri dėl alkoholio vartojimo per mažai rūpinasi vaikais. Straipsnyje vadovaujamasi kokybine hermeneutine metodologine perspektyva, kuri leidžia išryškinti socialinių darbuotojų profesinio vaidmens sampratą teikiant pagalbą šeimai ir motinai.


Reikšminiai žodžiai: socialinis darbas, šeima, motinystė, hermeneutika, vaikų dienos centras.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"