Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaiko globos sisteminė pertvarka kaip iššūkis socialinių darbuotojų profesionalumui: kas parodo supervizijos ir intervizijos poreikį?

Review

Straipsnyje kokybiniu tyrimu siekiama atskleisti socialinių darbuotojų profesionalumo iššūkius, parodančius supervizijos ir intervizijos poreikį vaiko globos sisteminės pertvarkos kontekste. Vaiko globos sisteminė pertvarka įnešė didelių pokyčių į socialinio darbuotojo profesinės veiklos turinį ir sukėlė iššūkius jų profesionalumui. Tyrimo dalyvių patirčių analizė atskleidė refleksyvios konsultuojamos kultūros poreikį tiek organizacijos viduje, tiek už socialinio darbo organizacijos ribų siekiant stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Visgi išlieka aktualus klausimas: kiek supervizija ir intervizija kaip refleksyvi konsultavimo(si) praktika priimtina ir skatinama profesinėje aplinkoje.


Reikšminiai žodžiai: vaiko globa, sistema, socialinis darbas, profesionalumas, refleksija, supervizija, intervizija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"