Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Sėkmingi profesiniai santykiai su šeima socialinių paslaugų teikimo procese: socialinio darbuotojo perspektyva

Review

Straipsnio tikslas − atskleisti, kaip socialiniai darbuotojai apibūdina sėkmingus profesinius santykius darbo su šeima procese. Tyrimo tikslui pasiekti buvo atliktas kokybinis tyrimas, taikytas pusiau struktūruoto interviu metodas. Tyrime dalyva­vo septynios socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis socialines paslaugas teikiančioje įstaigoje. Tyrimo duomenų analizė nukreipta į profesinių santykių su šeima kūrimą pradiniame ir įgyvendinimo pagalbos proceso etapuose.

Reikšminiai žodžiai: socialinio darbuotojo profesiniai santykiai, socialinis darbas su šeima, socialinis darbuotojas, santykiais grįstas socialinis darbas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"