Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Etikos kodeksas kaip asmeninio asistento profesinis įrankis

Review

Socialinis darbas yra susijęs su vertybėmis, kurias numato profesinis vaidmuo. Etinės socialinio darbo dimensijos kinta vystantis visuomenei. Straipsnyje analizuojami asmeninių padėjėjų, kurie atlieka šį profesinį vaidmenį, turėdami ne tik specifinių žinių ir įgūdžių, bet ir savo asmeny¬bes, kurios turėtų sąveikauti su etiniais atitinkamos profesijos aspektais, nuostatos. Socialinių paslaugų teikėjai, teikdami asmeninę pagalbą, atlieka svarbias užduotis, susijusias su asmens priežiūros kokybe. Asmeninės pagalbos vartotojas gali būti bet kuris pilietis, turintis įvairių trūkumų, pasiryžęs savo pastangomis pasiekti maksimalų savarankiškumą. Dėl šios priežasties svarbu aptarti asmeninių asistentų atsakomybę už kokybišką asmens priežiūros paslaugų teikimą, vėliau – jų profesinį požiūrį ir verty¬bes, kurie glaudžiai susiję su etišku asmeninio asistento profesiniu elgesiu. Šiame straipsnyje pateikiami kiekybinio tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia etikos kodekso taikymą asmeninio asistento praktikoje. Tyrimas atskleidžia, kad nors etikos kodeksas yra neatsiejama socialinio darbo dalis, asmeninio asistento praktikoje ji taikoma paviršutiniškai. Remiantis tyrimo rezultatais rekomenduojama atsižvelgti į darbuotojų profesinį pobūdį, kai jie yra ne tik socialiniai ar socialinių paslaugų darbuotojai, bet ir kai tampa šios srities ekspertais. Socialinio darbo užduotis – pripažinti praktinių klausimų sudė-tingumą ne tik sąveikoje su paslaugų vartotoju, bet ir darbuotojų kultūrinės bei socialinės įvairovės kontekste.


Reikšminiai žodžiai: etinė dilema, etikos kodeksas, etika, asmeninis asistentas, profesinis profilis.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"