Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaiko balso reikšmė vaiko ir šeimos gerovės politikos ir jos įgyvendinimo kontekste

Review

Anotacija. Autoriai straipsnyje analizuoja vaiko balso diskursą tarptautiniuose, nacionaliniuose dokumentuose bei atlieka mokslinės literatūros analizę, siekdami diskutuoti vaiko balso reikšmę ir raiškos galimybes socialinio darbo praktikoje. Empirinėje straipsnio dalyje skaitytojai galės išgirsti ir įsiklausyti į vaiko balsą, kuris atveria jautrias vaikų patirtis.
Reikšminiai žodžiai: vaiko balsas, vaiko teisės, teisė būti išgirstam, vaiko patirtis.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"