Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Kodėl socialinio darbo absolventai išeina iš socialinio darbo?

Review

Lietuvoje stebime socialinių darbuotojų trūkumą, tačiau žvelgdami į absolventų rodiklius matome, kad didžioji dalis socialinio darbo absolventų nedirba socialinio darbo. Šiame darbe buvo siekiama nustatyti veiksnius, kurie sąlygoja socialinį darbą dirbančių absolventų pasitraukimą iš socialinio darbo veiklos. Analizės rezultatai parodė, kad svarbiausi veiksniai yra studijų rezultatai, psichologiniai, ekonominiai veiksniai ir gyvenamoji vieta.


Reikšminiai žodžiai: absolventai, socialinis darbas, išėjimo veiksniai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"