Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Pagalba moterims, patyrusioms intymaus partnerio smurtą: tarp teorijos ir realybės

Review

Anotacija. Intymaus partnerio smurtas prieš moteris įvardijamas skaudžia socialine problema, tačiau pagalbos teikimas neatliepia smurtą patyrusių moterų poreikių, neatpažįstamos kitokios nei fizinio smurto formos, vyrauja moteris kaltinančios, problemą ignoruojančios ir vyrų smurto žalą mažinančios nuostatos. Straipsnio tikslas, pateikiant intymaus partnerio smurtą nagrinėjančias teorines perspektyvas, skirtingai vertinančias reiškinio priežastis, tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintus pagalbos teikimo principus, atlikti smurtą nuo intymaus partne­rio patyrusioms moterims teikiamos pagalbos, šaltinių, praktikų, vyraujančių nuos­tatų, atkuriant pažeistas teises, užtikrinant galimybę gyventi be smurto, tyrimą.

Reikšminiai žodžiai: intymaus partnerio smurtas, psichopatologinė perspektyva, šeimos perspektyva, feministinė perspektyva, pagalbos teikimas intymaus partnerio smurto aukoms.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"