Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Pagalba šeimai, kuriant saugią aplinką vaikui laikinosios globos metu

Review

Anotacija. Straipsnyje kokybiniu tyrimu siekiama atskleisti pagalbą šeimai, kuriant saugią aplinką vaikui laikinosios globos metu. Tyrimo dalyvių refleksyvių patirčių analizė atskleidė, kad reikalinga sisteminė pagalba biologinei ir globėjų šeimai vaiko laikinosios globos situacijoje. Teikiant pagalbą šeimai vaiko laikinosios globos metu vis dar susiduriama su stigmatizuojančiu, nepakankamai į kliento sistemos poreikius orientuotu požiūriu. Tyrimas parodė, kad šeima, gaunanti profesionalią, individu­alizuotą, ilgalaikę, operatyvią pagalbą iš specialistų tinklo, galėtų labiau užtikrinti svarbius vaiko poreikius ir kurti jam saugią aplinką laikinosios globos metu.

Reikšminiai žodžiai: pagalba šeimai, laikinoji globa, vaiko saugi aplinka, sistema.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"