Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Pagalbos bendruomenėje psichosocialinę negalią turintiems asmenims poreikiai ir socialinio darbo atsakas

Review

Anotacija. Straipsnyje apžvelgiama psichikos sveikatos apibrėžtis psichosociali­nės negalios fone, psichosocialinę negalią turinčių asmenų situacija Lietuvoje ir socialinio darbo atsakas, psichosocialinės reabilitacijos ir pagalbos bendruomenėje galimybės. Tyrimo dalyje, atlikus kokybinį tyrimą, analizuojama psichosocialinę negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų akistata su psichosocialine negalia, pagalbos poreikis ir pagalbos prieinamumo galimybės mažose savivaldybėse.

Reikšminiai žodžiai: pagalba bendruomenėje, psichosocialinė negalia, socialinis darbas, stigma.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"