Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinių darbuotojų vyrų profesinio tapatumo formavimasis

Review

Anotacija. Socialinis darbas stereotipiškai suvokiamas kaip moteriška veikla, ku­riai moteris turi įgimtų savybių ir gebėjimų, o vyras socialiniame darbe gali būti marginalizuojamas, nuvertinamas. Šiame straipsnyje, remiantis teorinių šaltinių ir kokybinio tyrimo empirinių duomenų analize, aprašomas socialinių darbuotojų vyrų profesinio tapatumo formavimosi procesas, aptariami jį sąlygojantys veiksniai.

Reikšminiai žodžiai: socialinis darbas, profesinis tapatumas, lyčių stereotipai, vyras socialinis darbuotojas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"