Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo mokomoji praktika universitetinėse studijose

Review

Straipsnyje pristatoma mokomoji praktika kaip kompleksiškas ir sudėtingas procesas, įvertinant socialinio darbo kaip profesijos naujumą bei dalyvių gausą šiame procese. Socialinių darbuotojų rengėjams, lydintiems studentą mokomosios praktikos procese, tenka sudėtingas uždavinys – suorganizuoti tokį mokymosi procesą, kuris sudarytų sąlygas ugdytis profesionaliam socialiniam darbuotojui, gebančiam veikti individualiose krizinėse situacijose, integruoti praktines bei teorines žinias. Mokomosios praktikos metu studentas mokosi įsimindamas teorines žinias, atlikdamas praktines užduotis, reflektuodamas turimą asmeninę ir praktinę patirtį. Straipsnyje aptariama profesionalumo
raida, kuri sukuria specifinius reikalavimus mokomosios praktikos procesui bei numato gaires dėstytojui, vedančiam praktikos užsiėmimus.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"