Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Partnerystė rengiant socialinius darbuotojus: tarpdisciplininės komandos patirtis psichiatrijos skyriuje

Review

Straipsnyje analizuojamos komandinio darbo prielaidos, tardisciplininio komandinio darbo raiška praktikoje, kaip būtina socialinio darbo studentų praktikos sąlyga sveikatos priežiūros organizacijose. Komandinio darbo reikšmingumas grindžiamas žmogaus psichikos sveikatos multidimensiniu pobūdžiu, prieštaravimais tarp komandinio darbo supratimo ir praktinės raiškos. Straipsnyje siekiama išryškinti socialinio darbo studijų tobulinimo galimybes, remiantis socialinės partnerystės prielaidų aukštojoje mokykloje analize ir tarpdisciplininio komandinio darbo raiškos tyrimu psichiatrijos skyriuje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"