Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) funkcijos

Review

Straipsnyje analizuojama problema sietina su nesunorminta socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus) veikla. Ši sudėtinga veikla reikalauja specialaus pasirengimo, tačiau iki šiol Lietuvoje ji nėra iki galo formalizuota. Toks veiklos neapibrėžtumas trukdo vertinant jos kokybę. Straipsnio tikslas – išryškinti socialinio darbo studentų praktikos vadovo (mentoriaus)veiklos sritis ir funkcijas, remiantis mentorystės ir reflektyviosios socialinio darbo praktikos sampratomis bei atlikto tyrimo rezultatais. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė veiklos sričių bei funkcijų ir skirtingų edukacinių situacijų sąsajas. Tyrimo metu atliktos apklausos rezultatų reikšmingumas sietinas su tyrimo dalyvių kompetencija ir atsakomybėmis.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"