Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaiko teisių apsaugos specialistų darbo organizavimo klausimai teisinio reglamentavimo kontekste

Review

Svarbūs veikėjai vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos procese yra šioje srityje dirbantys specialistai, kurių veiklos kokybė ir efektyvumas buvo vienas svarbių pertvarkos poreikio motyvų. Straipsnyje keliamas klausimas, kiek šių specialistų darbo sąlygų, darbo organizavimo klausimai sulaukia dėmesio pagrindiniuose teisės aktuose, apibrėžiančiuose vaiko teisių apsaugos ir gerovės sistemų rėmus bei pagrindinius principus. Analizė atskleidė, kad dėmesio šiems klausimams stinga, ypač turint galvoje, jog šie specialistai veikia rizikingomis, emociškai sudėtingomis ir prieštaravimų kupinomis sąlygomis.

Reikšminiai žodžiai: vaiko teisių apsaugos specialistai, darbo organizavimo reglamentavimas, teisės aktai, diskursas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"