Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaiko ir šeimos gerovės sampratos atspindžiai praktikoje

Review

Straipsnyje pristatomas konceptualus vaiko gerovės sistemos modelis, išvystytas Gilbert su kolegomis (2011), ir empirinio tyrimo rezultatai, leidžiantys aprašyti vaiko ir šeimos gerovės sistemos situaciją Lietuvoje bei išskirti šioje sistemoje vyraujančias įtampas. Problemos apibrėžtis, intervencijų pobūdis ir tikslas bei valstybės–tėvų santykis yra kritiniai elementai, aptariami straipsnyje, modeliuojant vaiko ir šeimos gerovės sistemą Lietuvoje.

Reikšminiai žodžiai: vaiko ir šeimos gerovė, vaiko apsauga, socialinis darbas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"