Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaiko nepriežiūros daugialypiškumas socialinio darbo praktikos požiūriu

Review

Anotacija. Straipsnyje pristatomas vaiko nepriežiūros sampratos daugialypiškumas, aprašant vaiko fizinės, emocinės, medicininės ir švietimo nepriežiūros sampratas iš teorinės perspektyvos ir socialinio darbo praktikos požiūriu. Vaiko nepriežiūra traktuojama kaip viena iš smurto formų ir grubus vaiko teisių pažeidimas. Šeimų patiriamos kompleksinės problemos siejamos su vaiko nepriežiūros daugialypiškumu, o tai sąlygoja vaikų raidos, elgesio ir psichinės sveikatos problemas. Straipsnyje akcentuojamas vaiko nepriežiūros sampratos apibrėžimo sudėtingumas ir gebėjimas tinkamai reaguoti į problemas socialinių darbuotojų požiūriu.

Reikšminiai žodžiai: vaiko teisės, vaiko nepriežiūra, socialinis darbas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"