Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Budinčių globotojų patirtys kuriant vaikui saugią aplinką

Review

Anotacija. Straipsnyje pristatomas kokybinis tyrimas, kuriame analizuojamos budinčių globotojų patirtys kuriant vaikui saugią aplinką globos proceso metu. Remiantis socialinio konstrukcionizmo perspektyva, teigiančia, kad realybė, kurią žmonės priskiria savo pasauliui, yra socialiai sukonstruota, tyrimu siekiama at¬skleisti budinčio globotojo konstruojamus saugios aplinkos elementus vaiko globos procese. Tyrimo rezultatai rodo, kad budintys globotojai patenkina globotinio priklausomybės šeimai poreikį, stengiasi vaikams sukurti saugią aplinką, suteikia jiems dėmesį ir psichologinį palaikymą, tenkina jų fiziologinius poreikius, stengiasi užtikrinti nenutrūkstamą ryšį su vaiko biologine šeima.
Reikšminiai žodžiai: budintis globotojas, globojamas (rūpinamas) vaikas, globos procesas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"