Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Nervine anoreksija sergančių merginų socialinis tinklas

Review

Socialinį tinklą sudaro dvi pagrindinės kategorijos: pirminis ir antrinis socialinis tinklas. Pirminis tinklas – neformalus, jo žmones sieja natūralūs tarpusavio santykiai, atliekamos funkcijos bei vaidmenys. Pirminio tinklo ryšiai nėra specialiai organizuojami. Antrinis socialinis tinklas – formalus, viskas, kas jame vyksta, sukuriama ir organizuojama žmonių iniciatyva (Gvaldaitė, Švedaitė, 2005). Tyrimu siekta išryškinti nervine anoreksija sergančios merginos socialinio tinklo struktūrą, atskleisti tinklo narių santykių pobūdžius, atliekamas
funkcijas ir pagalbos galimybę merginų suvokimu. Gauta informacija unikali ir skirtinga, plečianti mūsų suvokimą apie šeimą, kurios vienas narių serga valgymo sutrikimo liga – nervine anoreksija. Straipsnyje pateikiama tyrimo empirinė dalis, analizuojanti nervine anoreksija sergančios merginos santykius su pirminio socialinio tinklo nariais: šeima, giminėmis, draugais.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"