Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbuotojo ir kliento santykis teikiant socialinę paramą nevyriausybinėje organizacijoje asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų

Review

Dauguma socialinio darbo paslaugų grindžiamos žmonių santykių kokybe. Johnson (2003) teigia, kad geri santykiai motyvuoja spręsti problemą, priimti pagalbą. Šiame straipsnyje nevyriausybinė organizacija įvardijama kaip artimiausia asmens, grįžusio iš įkalinimo įstaigos, aplinka, kurios teikiama socialinė parama padeda integruotis į visuomenę. Straipsnio tikslas – išryškinti santykio tarp socialinio darbuotojo ir kliento svarbą intervencijos procese, teikiant paslaugas asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Atliktas tyrimas parodė, kad nevyriausybinėje organizacijoje santykis su socialiniu darbuotoju tampa pagrindu kliento mąstymo, savęs vertinimo bei emociniams pokyčiams ir padeda tuos pokyčius išlaikyti – tai skatina asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, integraciją.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"