Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Buvusių nuteistųjų socialinės reintegracijos būklė ir gairės

Review

Straipsnyje apibrėžiami buvusių nuteistųjų socialinės reintegracijos veiksniai, analizuojama būklė ir gairės. Pateikiami duomenys apie tyrimo Šiaulių apskrityje rezultatus. Straipsnyje atskleidžiamos įgalinimo idėjos praktinio realizavimo galimybės, aktualizuojama artimųjų pagalbos, savipagalbos ir nevyriausybinių organizacijų kūrimo, buvusių nuteistųjų savarankiškumo plėtotės svarba.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"