Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Savanoriška veikla socialinio darbo studijose

Review

Savanoriška veikla svarbi tenkinant individo asmeninius ir visuomeninius poreikius. Socialinio darbo studentams savanoriška veikla suteikia galimybę susipažinti su profesija, įgyti įgūdžių, atskleisti save kaip asmenybę. Savanoris dalyvauja ne tik sprendžiant savo bendruomenės narių problemas, bet ir pagalbos sau procese. Savanoriška veikla – ne tik pagalba, bet ir saviugdos forma. Savanoriška veikla atveria jaunimui tobulėjimo galimybes: pirmiausiai padeda tobulinti specialiuosius gebėjimus ir kelti profesinę kvalifikaciją, suteikia asmenybės ugdymo galimybes. Naudojami metodai: literatūros šaltinių analizė ir studentų apklausa, apklausos duomenų analizė, studentų baigiamųjų darbų analizė.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"