Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Supervizija projektinėje veikloje

Review

2008–2010 m. Lietuvoje vykdyta nemažai projektų, kurių sudėtinė dalis buvo supervizija. Supervizija kaip konsultavimo forma remiasi tam tikrais principais bei nuostatomis, projektuose taip pat keliami reikalavimai jos veiklų atžvilgiu. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekta atskleisti supervizijos įgyvendinimo projektuose ypatumus. Tyrimo duomenų analizė leido pastebėti supervizijos proceso projektų privalumus ir trikdžius bei pateikti įžvalgas, naudingas tolesnėje projektų praktikoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"