Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Dorinis socialinis darbas ir kritinis mąstymas

Review

Socialinio darbo profesijos istorija apima nuo filantropinės veiklos iki asmens įgalinimo, emancipacijos idėjų, asmens teisių pripažinimo, atstovavimo ir įsitikinimo, kad socialiniai darbuotojai turi išsiugdyti kritinį požiūrį į savo atliekamą praktiką. Šiame straipsnyje autorė pateikia keletą idėjų apie kritiškumą ir dorinę etiką socialinio darbo praktikoje, kurie padeda socialinio darbo profesionalams kasdien dirbti su klientais.
Socialinio darbo praktikoje svarbu vadovautis ir taikyti socialinio konstrukcionizmo idėjas bei laikytis kritinio požiūrio. Socialiniai darbuotojai gali tai pasiekti keldami kritinius klausimus, kurie leidžia pamatyti, kaip socialiniai ir politiniai diskursai sukonstruoja asmenines ir visuomenines problemas. Kritinis požiūris socialiniame darbe yra esminis elementas, naudojamas siekiant dekonstruoti, kaip tam tikri asmenys ar net visuomenės sluoksniai yra įstumiami į krizę. Taip pat šis požiūris sugriauna kliento, kaip aukos, traktavimą, išryškina ir pabrėžia klientų emancipuotą prigimtį. Kritiškas vertinimas, kritinė analizė ir sintezė yra kritinio mąstymo ir gebėjimo užduoti kritinius klausimus rezultatai.
Aplinka, kurioje veikia socialiniai darbuotojai, yra nenuspėjama, nepastovi, dinamiška. Socialinis darbas gali įžiebti savo srities moralinius debatus, kurie ima priklausyti profesijai. Dėl to nebelieka poreikio adaptuotis prie išorinio moralinio pagrindo. Tai įgyvendinti padeda Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos etikos kodeksai. Doriniai-moraliniai debatai, kurie taip pat grindžiami kritiniu mąstymu, įgalina socialinius darbuotojus kasdienėje praktikoje būti ne tokius funkciškus, bet kūrybiškesnius. Pasiektas moralinis dorybingumas atliekamoje praktinėje veikloje socialiniams darbuotojams leidžia jaustis tikriems dėl priimamų sprendimų tinkamumo.
Keldami kritinius klausimus, socialiniai darbuotojai gali geriau suprasti moralinę erdvę, kuri daro įtaką profesiniams veiksmams. Tokie klausimai ir žvilgsnis į atliekamą praktiką per vertybinę prizmę leidžia maksimaliai sumažinti tikimybę, kad socialinis darbas virs demoralizuojančia profesija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"