Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Bendradarbiavimu grindžiama socialinė partnerystė: studentų praktikos organizavimo teorinės prielaidos

Review

Straipsnyje analizuojamos socialinės partnerystės, kuri grindžiama bendradarbiavimu, plėtotės galimybės, aktualios organizuojant socialinio darbo studentų praktinį mokymąsi. Socialinė partnerystė straipsnyje suprantama kaip socialinę pagalbą, studijas ir tyrimus organizuojančių institucijų bendradarbiavimo rezultatas. Straipsnyje aptariamos teorinės socialinės partnerystės įgyvendinimo prielaidos, įvardijami socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo veiksniai, apibūdinamos socialinio darbo studijų tobulinimo kryptys plėtojant bendradarbiavimą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"