Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Mokomosios socialinio darbo praktikos turinio sistemiškumo prielaidos

Review

Mokomoji praktika – viena esminių socialinio darbo studijų proceso elementų. Organizuojant socialinio darbo praktiką dedamos pastangos, kad studijuojantys Vytauto Didžiojo universitete, Socialinio darbo katedroje, turėtų patirtinio mokymosi galimybių, kurios padėtų suformuoti profesinę patirtį, numatyti kompleksinę kliento situaciją, pagalbos teikimo galimybes ir skatintų profesionaliai veikti. Šiame straipsnyje aptariamos mokomosios praktikos, kaip mokymosi proceso, turinio kūrimo prielaidos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"